Ako predať bitcoin

Publikovaný: pred rokom
Ako predať bitcoin

 

1. Stlačte ikonu Bitcoin

2. Stlačte predať

3. Riaďte sa inštrukciami na Bitcomate

4. Zvoľte sumu transakcie

5. Zvoľte presnú sumu

6. Stlačte Predať

7. Zvoľte či chcete dostať SMS o priebehu vašej transakcie

8. Ak ste zvolili možnosť áno, tak zadajte svoje tel. číslo

9. Bitcomat Vám vytlačí vyberný lístok s inštrukciami

10. Zašlite požadovanú Sumu v Bitcoinoch do Bitcomatu

11. Po prevedení Bitcoinu Vám príde potrvdzovacia SMS (ak ste zvolili možnosť áno v kroku č.7)

12. Stlačte ikonu Bitcoin

13. Stlačte vybrať hotovosť

14. Oskenujte QR kód z výberného lístka

15. Bitcomat Vám vydá vaše peniaze